Nordlek

Nordlek - Hva er det ?

Forbundet Nordlek er et nordisk samarbeidsorgan for å fremme den tradisjonelle nordiske folkekulturen innom dans, musikk og folkedrakter. Herunder forsterke vennskapet mellom folk i Norden og overføre disse tradisjonene til kommende generasjoner. Å skape møteplasser for den nordiske folkekulturen ved å tilrettelegge stevner, kurs og møter er derfor viktigste målsetning.

19 nordiske organisasjoner er med i Nordlek. Noregs Ungdomslag er den eneste norske.

 

Nordisk folkedans- og spelemannstemne, også kalt Nordlek, arrangeres hvert 3dje år.

Siden 1991 har det også blitt arrangert Barnlek for barn og ungdom under 16 år.

Med ujevne mellomrom har det også vært Havleikur, Isleik, Grønleik og Åleik, og ulike nordiske seminar/møter.

 

På Nordlek sin heimeside, www.nordlek.org, kan du finn nærmere info om organisasjonen, aktivitetene og avtalepartene i de nordiske landene.