Sandarringen

Sandarringen holder til i Sandefjord.

Vi danser hver mandag kl.1900-2130.. Noen av oss deltar også på kurs i utlandet, som feks. Snoghøj

kurset i Danmark og diverse dansekurs i Tyskland og Sveits.  Vi tar noen danser med oss fra disse kursene og legger dem til vårt eget repertoar.

Ellers styres øvingene av danser til kommende ball.

Samarbeider med Grenland stildansgruppe.

Arrangere kurs og dansesøndager for egne dansere og gjester.

På vårt nettsted sandarringen.no er mye informasjon om dansene, øvingstider, nyheter mm.

Instruktør er Bjørg Nordgreen.

Kontaktperson: Peter Nordgreen, 41553366 post@hexen.no