Austegdelaget

Austegdelaget i Arendal har dansa stildans siden år 2000. Det hele starta med at det dette året var et stort stildansball i Sandefjord, der laget øvde inn hele programmet, og 23 dansere deltok. 

Nå er det stildans i laget 10 ganger i vinter- og 10 ganger i vårsemesteret på onsdager fra kl. 19-21.Det brukes CD-musikk og lagets instruktør er nå Ellen Gunneng. Øvingene er åpne for alle.

Noen av danserne er også med på øvingene til Kontradansgruppa i Agder i Kristiansand.

Det jobbes sammen om et program som skal vises i forbindelse med Arendal bys 300-års jubileum 7. mai 2023.

Videre satses det på deltakelse på ballet i forbindelse med Nordlek 2024 i Arendal.

-Det er nå 12 aktive stildansere i laget.

-Øvingene er i Nygaten 3, 2. etg. I Arendal, på onsdager kl. 19-21.

-Kontaktperson: Ellen Ytrehus, telefon 988 92 761, e-post ellenolav@gmail.com 

-Laget ønsker nye dansere hjertelig velkommen!