Om nettverket

Nettverket for historisk dans er en løs sammenslutning av forskjellige grupperinger som danser historiske danser, eller stildanser som noen velger å kalle det.

Nettverket ledes av to nettverkskontakter. Nettverkskontaktene er nå Live Callin (Symra) og Erik Hestnes (Bærum Balselskab).

Nettverkskontakt Live Callin (lcalli@online.no)

Nettverkskontakt Erik Hestnes (erik@trollfaret.no)

En gang i året er det nettverksmøte hvor aktuelle saker blir diskutert.


Dette er en testside under utforming.