Om nettverket

Nettverket for historisk dans i Norge

   Fra europeisk motedans via de kondisjonertes ball, storgardsball og borgerskapets dansesalonger.

Nettverket for historisk dans er en løs sammenslutning av forskjellige grupperinger som danser historiske danser, eller stildanser som noen velger å kalle det.

Nettverket ledes av to nettverkskontakter. Nettverkskontaktene er nå Live Callin (Symra) og Erik Hestnes (Bærum Balselskab).

Nettverkskontakt Live Callin (lcalli@online.no)

Nettverkskontakt Erik Hestnes (erik@trollfaret.no)

En gang i året er det nettverksmøte hvor aktuelle saker blir diskutert.


Dette er en testside under utforming.

Copyright © All Rights Reserved