Om nettverket

Nettverket for historisk dans er en løs sammenslutning av forskjellige grupperinger som danser historiske danser, eller stildanser som noen velger å kalle det.

Nettverket ledes av to nettverkskontakter. Nettverkskontaktene er nå Anders Kirkhus (Symra) og Erik Hestnes (Bærum Balselskab/Kvadriljetten).

En gang i året er det nettverksmøte hvor aktuelle saker blir diskutert.


Dette er en testside under utforming.