Kontradansgruppa i Agder

Kontradansgruppa i Agder er opprettet av tre personer med bakgrunn fra ulike ungdomslag i Vest-Agder. Gruppa har deltakere fra hele Agder. Hver deltaker skal fortrinnsvis være medlem i et lokalt ungdomslag i Agder. 

Kontradansgruppa i Agder er en selvstyrt og selvfinansiert aktivitet uten fast binding til et lokalt ungdomslag. Gruppa kan avtale samarbeid med et lokalt ungdomslag i Agder, men vil fortsatt være selvstyrt. 

Styringsgruppa for Kontradansgruppa i Agder er: Liv Arvidsson, Osmund Valand Eikeland og Arne Tønnessen. Styringsgruppa bestemmer repertoar, planer og engasjementer. Liv Arvidsson og Osmund Valand Eikeland er faste instruktører.

KONTRADANS er en del av det norske folkedansrepertoaret. Noen danser hører til under turdansgruppa i vår folkedanstradisjon. Vi vil lære danser som er samlet av Klara Semb og beskrevet i boka ”Norske folkedansar – turdansar” og danser fra Dag Vårdals samling av Christianiadanser. 

Vi har ikke brukt begreper som balldans eller stildans.

Fra høsten 2023 har gruppa avtale med Søgne ungdomslag. Vi skal danse på ungdomshuset Heimklang fem søndagskvelder, og 9-10 desember har vi kurs i danser fra Nordlekrepertoaret.