Grenland Stildansgruppe

Grenland Stildansgruppe ble starta i 1996 av interesserte medlemmer i folkedanslagene i Skien, Porsgrunn og Bamble.

Gruppa har sine øvinger på Furuheim Grendehus på Borgestad, mellom Porsgrunn og Skien.

Øvingene er 2., 4. og 5. onsdag i måneden, kl. 18.30-21.45.

Instruktører er Kjell Lars Andreassen og Vidar Fanavoll.

Gruppa har i mange år arrangert dansekurs i september, med stor vekt på det gode sosiale samværet. De siste årene har dette vært holdt på Gavelstad Gjestegård, Svarstad i Lågendalen.

Det har også blitt en tradisjon å arrangere ”Miniball” i mars måned. Disse har vært avviklet i vårt øvingslokale Furuheim, og har vært holdt i en noe mer uhøytidelig stil enn de tradisjonelle store ballene.

Danserepertoaret styres for en stor del av de ballinvitasjonene vi mottar, men vi bruker også en del andre danser, som vi f.eks tar opp på Gavelstad-kurset.

Gruppa samarbeider med Sandarringen, ved at gruppene besøker hverandres øvinger av og til.

Kontaktpersoner:

Finn Buer, Hegglia 28, 3930 Porsgrunn. (finnbuer@online.no)  tlf.+47 41506184

Vidar Fanavoll, Utsikten 30, 3911 Porsgr. (vidaf@online.no)  tlf. 35555789/93498905

Kjell Lars Andreassen, Hydalv. 7, 3970 Langes. (klarsan@online.no) tlf. 35972426 97162511

Ragnhild Gromstad, Glittumv. 82, 3960 Stathelle, (rgromstad@hotmail.com)         tlf. +47 41271206