Grenland Stildansgruppe

Grenland Stildansgruppe ble starta i 1996 av interesserte medlemmer i folkedanslagene i Skien, Porsgrunn og Bamble. 

Gruppa har sine øvinger på Furuheim Grendehus på Borgestad, mellom Porsgrunn og Skien. 

Øvingene er 2., 4.og 5. onsdag i måned, kl 18.30-21.45.Med en god kaffepause

Instruktører er Vidar Fanavoll.

Det har blitt en tradisjon å arrangere ”Miniball” i mars måned. Disse har vært avviklet i vårt øvingslokale Furuheim, og har vært holdt i en noe mer uhøytidelig stil enn de tradisjonelle store ballene.

Danserepertoaret styres for en stor del av de ballinvitasjonene vi mottar, men vi bruker også en del andre danser.

Gruppa samarbeider med Sandarringen, ved at gruppene besøker hverandres øvinger av og til.

Kontaktpersoner:

Finn Buer, Hegglia 28, 3930 Porsgrunn. (finnbuer@online.no) tlf. 41506184

Vidar Fanavoll, Utsikten 30, 3911 Porsgr. (vidaf@online.no)    tlf.93498905

Ragnhild Gromstad, Stathelleveien 25, 3970 Langesund.(rgromstad@hotmail.com) tlf. 41271206