Nettverksnytt

Samling av historiske danser.

Nettverket for Historisk dans drøfter med jevne mellomrom utfordringene med rekruttering til dansegruppene. På et møte høsten 2021 ble det lansert en idé om å samle et knippe danser av litt ulike typer, utarbeide nedtegninger til disse som skulle være tilgjengelig for flere, og spille inn musikk og videofilm som kunne følge nedtegningene. Prosjektet ble satt i gang på vinteren 2022 og ventes ferdig i løpet av første halvår 2023. Det ledes av Torun Riise med Dag Vårdal som faglig ansvarlig. I samarbeid med en referansegruppe er det nå valgt ut 21 danser til samlingen. Håpet er at flere skal bli nysgjerrige på historiske danseformer, og at de skal finne materiale som kan være til hjelp i starten.
Under finner du PPTén som ble vist på nettverksmøtet i oktober 2022.

Klikk her.Dansen Musikken Gleden
Bærum Balselskab og 20 andre historiske dansegrupper.

Torun Riise

Denne boken på 200 sider er ikke bare en fortelling om Bærum Balselskab, men like mye om en bevegelse eller fenomen med flere grupper og dansere involvert.
Et innledende kapittel trekker nødvendige historiske tråder og klargjør begreper.
Bærum Balselskabs mangfoldige liv gjennom 30 år blir grundig dokumentert, og

dets leder, Dag Vårdals avgjørende betydning for hele miljøet for historisk dans blir tydeliggjort.

I kapitlene om "dansemusikk" og "dansen og tilbehøret" heves blikket mot historisk dans som fenomen, og boken avsluttes med en kort presentasjon av 2o grupper i sør-Norge som danser historiske danser.

Boken koster kr. 275 og kjøpere kan kontakte Torun Riise på torunrii@online.no


Egil Bakka:

«Gratulerer med ei flott og original bok, med massevis av spennande historie om eit spesielt kapittel i norsk dansehistorie.»