Nettverksnytt

Dansen Musikken Gleden
Bærum Balselskab og 20 andre historiske dansegrupper.

Torun Riise

Denne boken på 200 sider er ikke bare en fortelling om Bærum Balselskab, men like mye om en bevegelse eller fenomen med flere grupper og dansere involvert.
Et innledende kapittel trekker nødvendige historiske tråder og klargjør begreper.
Bærum Balselskabs mangfoldige liv gjennom 30 år blir grundig dokumentert, og

dets leder, Dag Vårdals avgjørende betydning for hele miljøet for historisk dans blir tydeliggjort.

I kapitlene om "dansemusikk" og "dansen og tilbehøret" heves blikket mot historisk dans som fenomen, og boken avsluttes med en kort presentasjon av 2o grupper i sør-Norge som danser historiske danser.

Boken koster kr. 275 og kjøpere kan kontakte Torun Riise på torunrii@online.no


Egil Bakka:

«Gratulerer med ei flott og original bok, med massevis av spennande historie om eit spesielt kapittel i norsk dansehistorie.»