Akershus slottsdansere

Akershus Slottsdansere ble grunnlagt i 1994 av Akershus Slotts Venner, som er en vennegruppe ift Akershus Festning og slott i Oslo. Det er en gruppe som fremfører historiske danser iført historiske kostymer fra middelalder, barokk og flere epoker på 1800-tallet. Vi legger vekt på at dansene og kostymene er riktigst mulig i forhold til tiden de stammer fra. Gruppen eier selv en del drakter, men i de senere årene er det stort sett egenprodusert av gruppens dansende damer.

Gruppen ble dannet for å være med på å holde liv i slottets historie igjen fra de forskjellige tidsepokene gjennom dans og musikk. Vi deltok tidligere i skuespillene som ble fremført på Akershus Slott. Vi tar oppdrag utenfor festningen også. Vi har årlig oppdrag ved Venneforeningens årsmøte. Vi har blant annet også hatt oppdrag på Krigsskolen, ved den Engelske Ambassade, på det Norske Kongelige Slott, og i Gamlebyen i Fredrikstad.

Leder er Tone Serville, tone.serville@gmail.com

Trening annenhver mandag 18.30-21.00 på Akershus slott, bygning 13