Dansemateriell for salg

                      Materiell  balldanser  –  Priser  pr. 2023

Francaiser og Quadriller fra norske Dansebøker. Dag Vårdal m.fl. 2005. Bare noen få eksemplarer igjen.

Inneholder Francaise (i firkant), Lancers, Julekvadrilje, Menuetpolonaise, Caledonian Kvadrilje, Nasjonalkvadrilje, Purpose.

Bok med nedtegninger: 150kr

Dobbel CD: 100kr

Video: 100kr

Hele pakken: 300kr


Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet. Dag Vårdal 2019.

Bok 1, Dansemiljøer og danseopplæring: 200kr

Bok 2, Dansenedtegninger: 200kr

Bok 3, Musikken og noter: 200kr

Del 4, 3 CD’er: 200kr

Hele pakken: 650kr


Dansen, Musikken, Gleden. Torun Riise 2020.

Historien om 30 år med Bærum Balselskab og innslag fra 20 andre historiske dansegrupper. 275kr.


Engelskdans med menuett. Dag Vårdal og Torun Riise 2020

Seminarhefte med CD, bare noen få igjen. 100kr.


Alt kan bestilles på e-post: torunrii@online.no.

Penger som kommer inn, går på konto til produksjon av det nyeste prosjektet; Kontradanser og Salongdanser, en introduksjon til noen historiske danseformer i Norge.R. Warme:

Pdf - hefte Engelske Dandse  -  Beskrivelserkr 50

Pdf - hefte Engelske Dandse  -  Noter          kr 50

CD 1 Engelske Dandse - Musikk  (Kan bestilles)

CD 2 Engelske Dandse  - Musikk  (Kan bestilles)

               


Nordlek 2012:

CD1 / CD2         Nordiske dansene    -  Musikken                  kr  100

DVD / CD noter  Nordiske dansene    -  Video og Tekst/noter kr  100

DVD Svenske dansene -  Video                                            kr    50

Pakke:  CD1/CD2  +  DVD/CD noter  +  DVD (Sverige)          kr  200

DVD  Nordiske dansene   -  Video  u/Sverige                         kr.   75


Nordlek 2018 (2015):

DVD  Norske dansene  -  Video                                             kr  100

CD    Norske dansene  -  Musikk                                           kr.   50

Pdf - Norske dansene  -  Beskrivelser/Noterkr    50

Pakke:  DVD + CD + Pdf                                                      kr.150 Ønsker om kjøp/bestilling rettes til: Erik Hestnes.
Fortrinnsvis på e-post: erik@trollfaret.no

Egil Bakka, professor emeritus, NTNU:


Dag Vårdal lanserte 2. februar 2019 et imponerende verk på fire enheter om samværsdans i Norges hovedstad i det 19. århundre.


Det unike med dette arbeidet er bredden. Verket dekker dans i alle samfunnslag, fra de laveste til de øverste. Det beskriver detaljert både steder, skikker og sosial omgang såvel som dans- og musikkrepertoar, danselærere og musikkinstrumenter. Det klassifiserer, plasserer og sammenføyer et enormt rikt kildemateriell til et betagende bilde, uten å fordype seg unødig i tolkninger. Verket unngår også å knytte kildene for sterkt til teoretiske perspektiv.


Dette er et verk beregnet på danseutøvere med interesse for historie. Derfor omfatter det også en bred samling danser som ble praktisert i byen - omhyggelig rekonstruert og beskrevet i detalj, slik at instruktører kan undervise i dansene. Det finnes også en omfattende samling musikk til dansene, både noter og til og med CD-er.


Jeg vet ikke om noen annen by som har en lignende bred og detaljert dansehistorie, og gratulerer Dag Vårdal med denne bragden. Det er et verk av stor interesse også for profesjonelle dansehistorikere, og kan på mange måter tjene som modell for en jordnær tilnærming til dansens historie.

Bestillinger sendes på epost til:  torunrii@online.no.


Bokverket kan hentes etter nærmere avtale.  Ved eventuell forsendelse kommer frakt i tillegg.


Adresse:   Fjordvegen 19, 2312 Ottestad,  Tlf.:  97597324

Rettigheter til dansenedtegninger, noter, musikkinnspillinger og video-opptak av folkelig dans og historisk samværsdans ellers.

 

I forbindelse med sommerens Nordlek i Falun valgte Nordlek2018 å legge alt tilsendt materiale av typen dansenedtegninger, noter, musikkinnspillinger og filmopptak åpent ut på YouTube. Det ble gjort til tross for at det var satt klare begrensinger fra norsk side. Jeg er utfordret til å skrive en liten betenkning omkring rettighetsspørsmålene i saken.

 

Dette feltet er svært stort og komplisert og jeg er veldig langt fra noen juridisk «ekspert» på området. Min bakgrunn er at jeg i forbindelse med utgivelse og produksjon av slikt materiale har måttet sette meg inn i de mest elementære og grunnleggende rettighetsreglene innenfor det området som denne saken gjelder.

 

Rent generelt er til vanlig selve den folkelige dansen eller dansemelodiene/slåttene av flere grunner ikke gjenstand for opphavsrett, men nedtegninger, tolkninger og bearbeidinger av tradisjonen er oftest det.

 

I denne saken er det rent konkret materiale fra Norske folkedansar – Turdansar (Oslo 1991) og Francaiser og Quadriller fra norske dansebøker (Bærum 2005) med tilhørende musikkinnspillinger som er blitt kopiert og publisert på YouTube. I tillegg er dansene videofilmet med musikk fra dette originalmaterialet. Vi har i dag ganske mange utgivere både av danser til instrumentalmusikk og til sang med tilhørende noter og lydfiler. Spørsmål omkring bruk og rettigheter vil bl. a. derfor trolig bli stadig mer aktuelle.

 

Det er i første rekke to hovedtyper rettigheter som er knyttet til dette materialet: Forfatterrettigheter/opphavsrettigheter og forlagsrettigheter/publiseringsrettigheter. I tillegg kan forvaltningsorganisasjoner som Tono og Kopinor komme inn. Det kan også være flere «underleverandører» som har egne rettigheter, som f.eks. Ole Ekornes sr. som hadde eksklusive rettigheter på tegningene sine i flere folkedansbøker. Disse forvaltes i dag av hans etterkommere.

 

Rettigheter knyttet til Norske Folkedansar – Turdansar; dansenedtegninger, noter og musikkinnspillinger.

Takket være framsynte ledende personer i Noregs Ungdomslag ble i sin tid forfatter-rettighetene på alle Klara Sembs bøker testamentert til Noregs Ungdomslag. Det Norske Samlaget sitter på forlagsrettighetene. Noregs Ungdomslag har også rettighetene på musikken innspilt på den tilhørende CD-serien. Heilo/Grappa sitter på musikkforlagsrettighetene.

 

Rettigheter knyttet til Francaiser og Quadriller fra norske dansebøker

Her er det Dag Vårdal som har alle rettighetene både til dansenedtegningene, notene og musikkinnspillingene.

 

Rettigheter knyttet til videoproduksjonen

I vårt tilfelle er det Nettverket for historisk dans i Norge ved Erik Hestnes som har rettighetene til selve filmene, men for videre kopiering og publisering må også alle de filmede danserne gi sin tillatelse. Musikken på opptakene er hentet fra innspillinger der Noregs Ungdomslag og Dag Vårdal har rettighetene. Her kan trolig også Grappa komme inn.


 

Om utlegging av materialet på YouTube og andre åpne nettsider.

Her er jeg litt på «gyngende grunn», men så langt jeg skjønner forutsetter YouTube at de som legger ut materiale hos dem, også står ansvarlig for at nødvendige tillatelser til publisering er i orden. Det er derfor bare de som har lagt materialet ut som kan slette det. YouTube har likevel retningslinjer for hva de for egen del vil publisere.

 

Sluttord

Det meste av det jeg har omtalt her er nok kjent stoff for flere av dere. Fra min side er likevel noe av hensikten å prøve å samle disse faktaopplysningene på ett sted. Det er lettere å snakke sammen da. For noen kan det sikkert se litt komplisert og skremmende ut, men til vanlig inngår vi jo i Nordlek avtaler i all gemyttlighet oss i mellom uten at det skaper store bølger eller konfrontasjoner.

 

Selvsagt skal vi likevel respektere andres rettigheter. At noen rettighetshavere ønsker økonomisk kompensasjon, er heller ikke til å undres over. Som en av dem som produserer slikt materiale, vet jeg at det langt fra er kostnadsfritt. At det gratis og fritt så kan lastes ned fra nettet øker jo ikke akkurat motivasjonen vår.

 

Det som nok gjør denne saken litt spesiell, er at det fra norsk side i så god tid var tatt klare forbehold for publisering av alt i deres materiale på åpne internettsider. Det ble utrolig nok ikke tatt til følge av Nordlek2018. Når problemet så kom, er det etter min mening sterkt beklagelig at Nordlek2018/Nordlek ikke har ryddet opp, sendt en beklagelse til rettighets-haverne og samtidig garantert at noe lignende ikke skal finne sted for ettertiden.

 

I tillegg til reaksjonene fra Norge har også rettighetshavere fra Danmark, så vidt jeg vet, hatt klare innvendinger mot hvordan materialet deres har blitt behandlet. Hvis Nordlek ikke oppfattes som en seriøs aktør i disse spørsmålene, kan i verste fall tilgangen på slikt materiell til praktisk bruk på stevner og kurs for ettertiden bli vanskeliggjort. Den utviklingen er det vel ingen av oss som ønsker.

 

Trolig vil den enkleste løsningen nå, i alle fall fra norsk side, være at alt norsk materiale blir slettet fra YouTube. I ettertid kan da rettighetshaverne selv legge inn sitt materiale om de skulle ønske det.

 

Om dere mener noe er uklart, ufullstendig eller feil i dette notatet, så meld gjerne i fra. J

 

 

Lørenskog, 26.09.2018

Dag Vårdal