Oslo Historiske Dansegruppe

Oslo Historiske Dansegruppe danser på Kampen menighetshus i Oslo på tirsdager etter oppsatt plan.

Repertoaret bestemmes av vår instruktør Per Kristian Elvestad. Danser for det meste store

europeiske danser og engelske rekkedanser. Høyt tempo på øvelsene.

Reiser mye utenlands på kurs og ball: Snoghøj i Danmark, London, Wien, Tyskland, Sveits etc.

Arrangerer noen danseseminarer for egne dansere.

Flere opplysninger på vårt nettsted historiskdans.no.