Bærum stildans

Bærum stildans.

3 kvadriljer – fast medlemskap.

Øver hver torsdag på Asker videregående skole.

Prøver å vedlikeholde tidligere repertoar.

4 instruktørpar som bytter på Dagny/Tor Omundsen, Unni/Per Hauge, Siri/Lars Viddal og Helen Shaw/Per Kjenner. Instruktørene har tre øvinger hver. Tor Omundsen er ny leder.

CD-musikk