Dansegrupper

Mange danser historiske danser. Noen har dannet egne frittstående grupper, mens andre danser historiske danser i sin leikarring. Det danses historiske danser i norsk dansetradisjon, i europeisk dansetradisjon fra 1800 tallet og original renessanse og barokk dans.

På de underliggende sider vil hver gruppe presentere seg. For de grupper som har nettsted vil ytterligere opplysninger være tilgjengelig der.