Bærum Balselskab

Bærum Balselskab

Siden 1990 har Bærum Balselskab arrangert årlige ball og en rekke faglige og praktiske seminarer. Fram til desember 2021 har gruppen også hatt regelmessige øvinger annenhver uke, men fra og med januar 2022 opphører de faste øvingene. Bærum Balselskab vil fortsatt legge til rette for ulike møtepunkt for dansere fra egne rekker og andre grupper.

Bærum Balselskab danser i første rekke 1800-tallsdanser fra norske kilder, og prøver å ta vare på tradisjonene fra Christiania spesielt. Innenfor dette feltet har vi drevet mye utviklingsarbeid. Etter flere seminarhefter med rekonstruerte danser og bakgrunnen for dem, ble verket Samværsdansen i Christiania gitt ut i 2019. Se under Dansemateriell for salg på dette nettstedet for nærmere opplysninger. Dag Vårdal ble i 2021 tildelt Fagpublikasjonsprisen fra Senteret for Folkedans og Folkemusikk for dette verket.

Bærum Balselskab har i alle år danset til levende musikk, både på øvinger, seminarer og ball. Innsamling og tilrettelegging av musikk har vært like viktig som rekonstruksjon av dansene.

Instruktørene i Bærum Balselskab vil fortsatt være tilgjengelige for informasjon om dansene og eventuell instruksjon selv om de faste øvingene i gruppen er lagt ned.

Kontaktpersoner:

Dag Vårdal, mobil 908 40 179, e-post: d-vaarda@online.no

Torun Riise, mobil: 975 97 324, e-post: torunrii@online.no